Vattentorn | sv.wikipedia.org

Letar du efter Vattentorn?, är den officiella webbplatsen sv.wikipedia.org. För mer information om Vattentorn, läs guiden nedan.

Innehållsförteckning

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattentorn
Ett vattentorn är en anläggning vars syfte är att åstadkomma rätt vattentryck i vattenledningssystemet genom att det sammanhänger med vatten som lagras på …

https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattenskolan/vattenskolan-start/vattnets-vag/quiz-steg-6/
Vattentornen fungerar som ett magasin och ser till att det alltid finns vatten i vattenledningarna. Vi använder mer vatten på morgonen och mindre på kvällen.

https://sydvatten.se/for-skolor/drick-kranvatten/lektioner/vattentorn-sa-funkar-de/
Ett vattentorn är en vattenreservoar, ett förråd, på hög höjd. Det behövs för att utjämna skillnaden i vattenverkets produktionstakt och den takt som hushållen …

https://www.uppsalavatten.se/om-oss/vara-anlaggningar/dricksvatten/
I Uppsala kommun finns fyra vattentorn i drift. Vattentornens uppgift är att jämna ut variationerna i vattenförbrukningen, så att det finns tillräckligt med …

https://www.nsva.se/rad-och-tips/skola/vattenexperiment/hur-fungerar-ett-vattentorn/
I de flesta städer finns ett vattentorn fyllt med vatten. Där förvaras vatten för att kunna hålla ett jämnt tryck i vattenledningarna dygnet runt.

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3A2019422124258589
Slottsskogens vattentorn · Lundens vattentorn · Gråbergets vattentorn · Bräckes vattentorn · Guldhedens vattentorn · Kaverös vattentorn · Kobbehalls vattentorn …

http://www.scribo.se/vattentornet-i-stadsskogen
19 Oct 2010 — Tornet började byggas 1957 och det var stadens snabba tillväxt mot sydväst som föranledde bygget. Det innehåller 6 miljoner liter vatten och är …

https://www.stockholmvattenochavfall.se/vatten-och-avlopp/dricksvatten/ledningsnat/
15 Feb 2019 — För att vatten alltid ska finnas tillgängligt, alla tider på dygnet, lagras vattnet i reservoarer och vattentorn. Det går åt mest vatten på …

https://www.vasyd.se/Artiklar/Dricksvatten/VA-SYDs-vattentorn
Vattentornet i Hyllie är VA SYDs yngsta och största vattentorn och stod klart 1973. Tornet var det vinnande förslaget i en arkitekttävling. Förslaget kallades ” …

https://www.gastrikevatten.se/vattenavlopp/dricksvatten/vattentorn.131.html
Vitt vattentorn mot blå himmel. Det går åt mest vatten på morgonen och kvällen men mängden vatten som vi producerar är jämnt fördelad över dygnet.

http://www.sevab.com/privat/vatten-avlopp/ditt-vatten/dricksvatten/vattentorn/
30 Jan 2017 — Mariefreds vattentorn. Vattentornet i Mariefred ligger ovanför Slottbrinken, 52 meter över havsnivån. Tornet byggdes 1988 och är det nyaste …

https://eslov.se/uppleva-gora/turism/intressanta-byggnader/vattentornet/
8 Sep 2021 — Vattentornet uppfördes 1905 av C.A. Ambrosius på privat initiat. … bilder och information om både gamla och nya vattentornet i Eslöv.

https://www.sfv.se/fastigheter/sok/sverige/stockholms-lan/skepps-och-kastellholmen/vattentornet-pa-skeppsholmen/
Här fanns först bara en brunn – den så kallade Caisa Rultas källa – tills man 1872 byggde ett vattentorn som försörjde hela holmen med vatten.