Dysenteri – www.1177.se

Letar du efter Dysenteri?, är den officiella webbplatsen www.1177.se. För mer information om Dysenteri, läs guiden nedan.

Innehållsförteckning

https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/mage-och-tarm/infektioner-i-mage-och-tarmar/dysenteri–shigella/
Dysenteri, eller shigella, är en smittsam tarminfektion som orsakas av bakterier. Nästan alla som blir sjuka i Sverige har blivit smittade utomlands.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dysentery
Dysentery (/ˈdɪsəntri/) is a type of gastroenteritis that results in bloody diarrhea. … Other symptoms may include fever, abdominal pain, and a feeling of …

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dysenteri
Dysenteri (förr rödsot eller bållsjuka) är en akut tarminflammation. Den kan orsakas av bakterier eller amöbor som oftast kommer in i matspjälkningskanalen …

http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/shigellainfektion-/
“Dys” kommer från grekiskan och betyder dålig, illa fungerande, “enteri” av grekiska enteron (tarm), och “dysenteri” kan tolkas som “ont i tarmen”. Bägge …

http://www.bengtdahlin.se/HoSstoryn1/filer%20del%201B/dysenteri.html
Dysenteri eller rödsot som sjukdomen tidigare kallades, är en tarminfektion som ger blödningar i tarmen. Denna fruktade farsot härjade periodvis i Europa, inte …

http://www.landberga.se/medicinhistoria/dysenteri.html
Rödsot eller dysenteri var under 1700- och 1800-talen en mycket vanlig och allvarlig sjukdom i Sverige. Dålig hygien och dåliga avlopp bidrog till dess …

https://www.netdoktor.se/infektion/sjukdomar/shigellos-dysenteri/
7 Jul 2019 — Bakterierna angriper framför allt tjocktarmen med diarréer, ibland blodiga, och buksmärtor som följd. Infektion med Shigella dysenteriae ger den …

https://www.citikliniken.com/halsa-och-livsstil/vaccination/komplement-vaccin/dysenteri/
Dysenteri, eller shigella, är en smittsam tarminfektion som orsakas av bakterier. De flesta som blir sjuka i Sverige har blivit smittade utomlands.

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dysenteri
dysenteri. dysenteriʹ (grekiska dysenteriʹa, av dys- och grekiska eʹnteron ‘tarm’, ‘tarmar’), rödsot, infektion i tjocktarmen. Dysenteri kan hos människa.

https://lakareutangranser.se/vad-vi-gor/vara-arbetsomraden/diarre
Dysenteri är en akut diarrésjukdom som kan orsakas av bakterier eller amöbor. Symptomen är feber, blod i avföringen, diarré och buksmärtor.

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/bakterier-virus-parasiter-och-mogelsvampar1/bakterier/shigella
12 Mar 2021 — Symtom på shigellos varierar från symtomfri bärare eller mild diarré till klassisk dysenteri som kännetecknas av blodig diarré med hög feber …

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/dysenteri
dysenteri. dysenteri, eller rödsot, är en sjukdom som ger blodig diarré. Sjukdomen kan orsakas av bakterier eller amöbor. Bakterierna. (18 av 127 ord).

https://sjukhus.nu/dysenteri-shigellainfektion/
Symptom för Dysenteri (shigellainfektion) … De vanliga symtomen är feber och diarré i två till tre dygn efter smitta. Ont i magen är ofta ett vanligt symtom, …

Leave a Comment