Bipolär Sjukdom Internetmedicin Logga In

Om du letar efter bipolär sjukdom internetmedicin logga in, vänligen kolla våra länkar nedan :

Innehållsförteckning

Bipolär affektiv sjukdom

Bipolär affektiv sjukdom - Internetmedicin
Etiologin till bipolär sjukdom är inte känd. Bipolär sjukdom har betydande inslag av ärftlighet. Uppskattningsvis är det genetiska bidraget till bipolär sjukdom …

http://icd.internetmedicin.se/diagnos/F316

F31 · Bipolär sjukdom. F31.0, Bipolär sjukdom, hypoman episod. Sjukskrivning • Internetmedicin • 1177. F31.1, Bipolär sjukdom, manisk episod utan psykotiska …

Depression och Dystymi, Bipolär sjukdom, Utmattningssyndrom

Logga in; /; Skapa konto · Internetmedicin. Behandlingsöversikter … Hem / Patientbroschyrer / Depression och Dystymi, Bipolär sjukdom, Utmattningssyndrom.

https://www.internetmedicin.se/topografi/allmant/psykiatri/

Bipolär affektiv sjukdom. Med dr, överläkare Mats Adler, Affektiva mottagningen, Psykiatri Sydväst/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

https://www.internetmedicin.se/material/Litiumbeh.pdf

logga

Depression hos vuxna

Detta avsnitt kommer inte fortsättningsvis att beröra bipolär sjukdom. Dystymi berörs kort i avsnitten symtom och behandling. Forskning har visat att risken att …

Utmattningssyndrom

Patientbroschyr Depression och Dystymi, Bipolär sjukdom, Utmattningssyndrom … UMS förekommer som lindrigare sjukdom, där den drabbade är kvar i arbete men …

https://www.internetmedicin.se/icd/icd10/f30-f39/

F30-F39 Förstämningssyndrom · F30 Manisk episod · F31 Bipolär sjukdom · F32 Depressiv episod · F33 Recidiverande depressioner · F34 Kroniska förstämningssyndrom · F38 …

Psykomotorisk agitation (utagerande)

Anamnes på impulsivitet, tidigare aggressivt beteende eller självdestruktivitet; Diagnosticerad schizofreni eller bipolär sjukdom; Flera tidigare inneliggande …

Depression hos äldre

Psykiatriska: beroende, PTSD, kognitiv nedsättning eller demens, bipolär sjukdom, psykos; Somatiska: läkemedelsbiverkning, smärta, tyreoidearubbning, anemi, …

Vanföreställningssyndrom

Enligt Kraepelin fanns det vid sjukdomsförloppet av paranoid psykos ingen … Erotomani kan finnas även vid schizofreni och bipolär sjukdom och kan vara …

Leave a Comment